Konsultbolaget Söderkaj

VILKA VÄRDEN KAN VI SKAPA FÖR ER

Transaktionsrådgivning: Att vid alla typer av ägarskifte värdera bolaget, förbereda bolaget för en försäljning och medverka vid förhandling. Vid expansion ta fram uppköpskandidater, genomföra due diligence och medverka vid förhandling samt fastställa åtgärdsplan för vad som krävs efter förvärvet.

Interim management: Jag kan under kortare eller längre tid gå in i olika befattningar (CFO, Investment manager, styrelseledamot eller bollplank till ägare), där jag arbetar med förändringsarbete och stöd till styrelsen och ägare. 

Lönsamhetsanalys: Att genomföra analys av hos vilka kunder, produkter och marknader som bolagets vinst/förlust uppstår för att sedan kunna ha som underlag för att fastställa bolagets strategier och mål samt att identifiera KPI för verksamheten.

Verksamhetsstyrning: Att tillsammans med er anpassa era styrmodell till era affärsförutsättningar.

Affärs-/organisationsutveckling: Att tillsammans med er identifierar nya verksamhetsområden och gemensamt  ta fram nya strategier.