Konsultbolaget Söderkaj

UPPDRAG OCH REFERENSER/ CV

-Academedia
-Vinci (Emil Lundgren)
-VA Syd
-Ystad Kommun
-Sjöbo Kommun
-Region Skåne
-Malmö Hamn
-Alingsås kommuns koncernmoderbolag
-Landskrona kommun
-Göteborgsstad
-FMV
-Sita
-HMS 
-ZetaDisplay

 

CV

Capacent AB  2012 - 2012
Manager, Sweden

Jag arbetade som konsult mot större koncerner och kommunal och statlig verksamhet med fokusering på finansiella/operationella analyser i samband med förvärv eller i syfte att förbättra lönsamheten och kassaflödet. I mitt arbete ingick att hjälpa dem med att formulera sina strategier utifrån deras målsättningar och handlingsplaner samt se till så att de interna kontrollsystemen fungerar med budget och lönsamhetsuppföljning 

Ernst & Young,  2001 -2011

Senior Manager Transaction Advicery Services, Sweden

E&Y transaktionsrådgivning i södra Sverige, med bas i Halmstad och i Malmö. I mitt arbete ingick värderingar, granskning av företag vid förvärv. Jag var en aktiv part i förhandlingar avseende köp och försäljning av bolag ( valuation, due diliganse, M&A). Vidare så arbetade jag med granskning av Impairment test samt fördelning av köpeskilling enligt IFRS på Ernst & Youngs noterade bolag. Jag hjälpte även bolag med att ta fram presentationsmaterial när de sökte finansiering hos banker. 

Adera (publ) AB  1999 - 2000
Ekonomichef

Befattningen innebar att jag ingick i bolagets ledningsgrupp och var operationellt ansvarig för att utveckla ekonomiavdelningarna i 10 dotterbolag samt för koncernen. Vidare var det min uppgift att göra bolaget börsfäigt och att ta det till O listan. Arbetet innebar att ta fram den finansiella delen till prospektet, införa rapporteringsrutiner, skriva en redovisningshandbok samt rutiner för att följa upp verksamheten. Arbetet innebar även ett ansvar för koncern konsolideringarna, medverkat vid förvärv och ansvarar för upprättande av förvärvsanalyser och den finansiella informationen i de externa rapporter som bolaget lämnar till marknaden. Jag var ansvarig för ekonomiavdelningen som bestod av 12 personer. Under min tid i bolaget expanderade vi från 90 anställda till 750. 

Ernst & Young,  1988 - 1998
Auktoriserad Revisor

Under mina 10 år på Ernst & Young AB arbetade jag med revision och konsultationer inom olika branscher av varierande storlek på företag. Jag blev auktoriserad revisor 1995. RECI Industri AB, Nolato Plastteknik AB, Provobis Koncernen AB och Mac Gregor (SWE) AB är exempel på större uppdrag som jag arbetade med. Utöver revision så arbetade jag med kvalificerade utredningar i form av konkursutredningar, företagsvärderingar, omstruktureringar av koncerner etc.