Konsultbolaget Söderkaj

ERFARENHET OCH KOMPETENS

•10 års erfarenhet som Auktoriserad revisor i ett flertal olika branscher och olika storlekar av bolag hos Ernst & Young.

•Ekonomichef på Adera (ingick i ledningsgruppen) där jag medverkade i att ta bolaget till börsen. I dotterbolagen fanns 12 personer som rapporterade till mig. I arbetet ingick  bl. a att förvärva och integrera ett 20-tal bolag och att byta ekonomisystem och bygga ett rapporteringspaket. Bolaget expanderade från 90 till 720 anställda på 20 månader.

•25 års erfarenhet av transaktionsrådgivning och konsultationer  med särskild kunskap inom företagsvärdering och IFRS med Impairment test mm. Under mina år på Ernst & Young har jag medverkat i ett flertal Due Diligence, M&A och värderingar inom olika branscher och storlek på bolag. Vidare har jag medverkat vid förhandlingar samt fastställt åtgärdsplaner för vad som krävs efter förvärvet. Vidare har jag ingått i enheten Financial accounting advice avseende konsultationer i avancerade redovisnings-frågor, bland annat inriktat mot IFRS.

•Lärare i företagsvärdering hos FarAkademi (IREV).